Home » » Món Soda Passion fruit Daiquiri

Món Soda Passion fruit Daiquiri

Nguyên liệu và cách là món Soda Passion fruit Daiquiri:

Xem thêm: Món soda Sơ Ri


Món Soda Passion fruit Daiquiri

Nguyên liệu làm món Soda Passion fruit Daiquiri
                        
-  15ml Monin Passion fruit puree  
-  10ml Monin Mojito syrup       
- ½ passion fruit
- Mint leaves
-  fill up with 7 Up
                        

Cách làm: Trộn điều các nguyên liệu trên với nhau. Sau đó cho ra ly cao.
Trang trí: Lá bạc hà và nước chanh dây.Xem thêm:  Cách làm món Soda blue sky